KUNSKAP.
ENGAGEMANG.
UPPRIKTIGHET.

VI PRIORITERAR DIG.

VI FINNS I
STOCKHOLM
OCH UPPSALA

Välkommen till Prio Advokatbyrå

På Prio Advokatbyrå blir du alltid bemött av kompetenta, lyhörda och personligt engagerade advokater. Vi satsar helhjärtat på att du som klient ska känna dig nöjd. Vi utför alla uppdrag med flexibilitet och kostnads-effektivitet. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och juridiskt biträde till både företag och privatpersoner.

 

Du har alltid rätt att välja din advokat – begär alltid en advokat eller jurist från Prio advokatbyrå för pålitliga och välgrundade juridiska råd.

 

Våra områden är brottmål, skadestånd, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och tvister. 

 

Inom brottmål arbetar vi som försvarare, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn. Vi tar till vara din rätt – ser till att polisförhör förlöper bra, har kontakter med åklagare och utredare, att du behandlas väl i häkte och arrest. Vi vidtar egna brottsplatsundersökningar, undersöker och hämtar in egen bevisning. Vi kontaktar socialtjänsten eller skyddade boenden.

 

Om du tas om hand om av läkare för vård av psykisk sjukdom eller missbruk, eller om socialtjänsten omhändertar dig eller ditt barn – då står vi på din sida. Vi hämtar in annan expertbevisning när det behövs, för att skapa jämvikt till t.ex. socialtjänstens utredare.

 

Inom familjerätten får du våra råd och stöd hur du bäst ska agera vid skilsmässa eller när ni inte kan komma överens om hur och vad som ska hända med barnen. Vi hjälper dig gärna med din vårdnadstvist.

 

Ring oss för kostnadsfri rådgivning på telefonnummer 08-94 50 49 (kontorstid på vardagar), där du kan få information om hur vi kan bistå dig i ditt ärende. Våra medarbetare talar förutom svenska även engelska, kurdiska, turkiska, farsi och tyska.

Nyheter

Prio advokatbyrå kommenterar i Aftonbladet

Advokatbyråns delägare Jens Sjölund kommenterar idag ett fall i Aftonbladet med anledning av en svårt sjuk mans kamp mot Migrationsverket. Artikeln hittar ni här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/21O8Ex/sjuke-viktor-utvisas-fran-sverige-han-ar-som-en-trearig-pojke  

Blogg

Fler skyddsbehövande får rätt att hämta sin familj

Vi på Prio Advokatbyrå har under några månader en praktikant från som studerar till paralegal Påhlmans Handelsinstitut hos oss. Praktikanten Ellen har låtit sammanfatta ett avgörande som kan komma att bli mycket viktigt för nyanlända, särskilt de som inte fått flyktingstatus och barn. MIG 2018:20,…

Arbetsmetod och kärnvärden

Med centralt belägna kontor i såväl Stockholm som Uppsala finns vi tillgängliga för att bistå dig i dina rättsliga angelägenheter. Vår erfarenhet från arbete på såväl tingsrätt som förvaltningsrätt ger oss god kunskap om hur resonemangen på domstolen går och vi vet vilka argument och metoder som ger resultat. Prio Advokatbyrås advokater och jurister arbetar engagerat för att tillvarata dina intressen.

 

Vi anser att det är viktigt att i varje ärende dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet. Genom nära samarbete internt får du del av den samlade kompetens som byråns advokater och jurister har. Vi uppnår hög kvalitet i utförandet av alla uppdrag.

 

Ett av våra ledord är uppriktighet. Oavsett uppdragstyp är vi alltid raka och tydliga med vilka möjligheter och risker som finns i ditt ärende, och ger dig råd och rekommendationer utifrån detta. Vi ger dig förutsättningar att fatta kloka beslut.