LOVISA LINDSTRAND

BITRÄDANDE JURIST

Arbetar med asyl- och migrationsrätt som offentligt biträde och ombud. Arbetar även med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tar sig an uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand Stockholms universitet
 • Juridisk utbildning utomlands, Universität Wien, Österrike
 • Arbete på annan advokatbyrå
 • Praktik vid Prio Advokatbyrå
 • Handläggare vid Migrationsverket
 • Biträdande jurist vid Prio Advokatbyrå

Verksamhetsområden

 • Migrationsrätt – asyl, familjeanknytning, arbetstillstånd, förvar, uppehållstillstånd, uppehållsrätt m.m.
 • Brottmål – målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Ekonomisk familjerätt – testamenten, äktenskapsförord, samboavtal
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Övrigt

 • Talar engelska
 • Har studerat arabiska

NESRIN SERIN

Advokat/Delägare

LOVISA LINDSTRAND

Biträdande jurist

MONA HAGHGOU STRINDBERG

Advokat

JONAS KIRSCHON

Advokat/Delägare

JENS SJÖLUND

Advokat/Delägare