Det migrationsrättsliga området är ett omfattande område. Allt från asyl till arbetstillstånd behandlas inom ett komplext regelverk som grundas på internationella överenskommelser, mänskliga rättigheter, EU:s rättsliga regelverk och svenska politiska överväganden. Migration är ett av advokatbyråns mest förekommande rättsområden och advokatbyråns jurister kan hjälpa dig med alla sorters frågor på området.

 

Asyl

Om du kommer till Sverige och vill söka asyl ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket med din ansökan. Du kan alltid vända dig direkt till oss, så informerar vi dig om vad som gäller för att du ska kunna få asyl och hjälper dig med din ansökan. Advokatbyråns jurister förordnas regelmässigt som offentligt biträde och du kan även begära oss som ditt offentliga biträde vid Migrationsverket.

 

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

För att få vistas i Sverige krävs att du beviljas uppehållstillstånd. Ett sådant tillstånd kan ges av många anledningar t.ex. anknytning till någon som bor här, studier, om du har beviljats asyl eller på grund av arbete.

För att få arbeta i Sverige krävs att du beviljas arbetstillstånd. Frågor om uppehållstillstånd och arbetstillstånd är svåra. Advokatbyråns jurister har erfarenhet från domstol med att arbeta med dessa frågor och vi vet vad som krävs. Vi hjälper dig som anställd eller som arbetsgivare genom hela processen. Under vissa förutsättningar står staten för våra kostnader. Kontakta oss för mer information om dessa frågor.

 

Förvar

Under vissa förutsättningar kan staten ta en utlänning i förvar. Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Advokatbyråns jurister har stor erfarenhet av att arbeta med frihetsberövade personer. Du kan begära någon av oss som ditt offentliga biträde.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

Ditt Namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Ämnesområde

Födelsedatum

Motpartens namn och födelsedatum/organisationsnummer

Vad det gäller