Det migrationsrättsliga området är ett omfattande område. Allt från asyl till arbetstillstånd behandlas inom ett komplext regelverk som grundas på internationella överenskommelser, mänskliga rättigheter, EU:s rättsliga regelverk och svenska politiska överväganden. Migration är ett av advokatbyråns mest förekommande rättsområden och advokatbyråns jurister kan hjälpa dig med alla sorters frågor på området.

Advokatbyråns jurister har erfarenhet från domstol med att arbeta med dessa frågor och vi vet vad som krävs. Vi hjälper dig som anställd eller som arbetsgivare genom hela processen.

 

Asyl

Om du kommer till Sverige och vill söka asyl ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket med din ansökan. Du kan alltid vända dig direkt till oss, så informerar vi dig om vad som gäller för att du ska kunna få asyl och hjälper dig med din ansökan. Advokatbyråns jurister förordnas regelmässigt som offentligt biträde och du kan även begära oss som ditt offentliga biträde vid Migrationsverket.

 

Uppehållsrätt för EU-medborgare

En EU-medborgare och dennes familj har rätt att vistas i Sverige i längre än 90 dagar om de har en anställning här som de kan försörja sig på. Tveka inte att kontakta oss om tvivel uppstår kring hur din rätt som medborgare i annat EU-land ser ut.

 

Uppehållstillstånd

För att få vistas i Sverige krävs att du beviljas uppehållstillstånd. Ett sådant tillstånd kan ges av många anledningar t.ex. anknytning till någon som bor här, studier, om du har beviljats asyl eller på grund av arbete. Det är inte ovanligt att arbetstillstånd kan komma att återkallas av olika anledningar, om fel begås av dig eller någon annan. 

Under vissa förutsättningar står staten för våra kostnader. Kontakta oss för mer information om dessa frågor.

 

Arbetstillstånd

För att få arbeta i Sverige krävs att du beviljas arbetstillstånd. Frågor om arbetstillstånd är svåra. Advokatbyrån är registrerad för Migrationsverkets snabbspår för arbetstillståndsansökningar och förlängningsansökningar, vilket innebär att vi kan ordna sådana tillstånd åt dig på 10-20 dagar. Vi hjälper gärna företag som har behov av att anställa arbetskraft från utanför EU, eller önskar förlänga personalen utgående arbetstillstånd.

 

Förvar

Under vissa förutsättningar kan staten ta en utlänning i förvar. Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Advokatbyråns jurister har stor erfarenhet av att arbeta med frihetsberövade personer. Du kan begära någon av oss som ditt offentliga biträde.

 

Medborgarskap

Att få svenskt medborgarskap kan ta både lång tid eller kort tid. Många får det från födseln, andra genm ansökan eller anmälan och några genom adoption. Migrationsverket handlägger sådana frågor. Du kan få vår hjälp med din ansökan eller ditt överklagande om du har fått avslag på din ansökan om medborgarskap. Hör av dig!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

Ditt Namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer

Ämnesområde

Födelsedatum

Motpartens namn och födelsedatum/organisationsnummer

Vad det gäller