KONTAKT

evelina.nilsson@prioadvokat.se

Växel: +46 (0)8-94 50 49

Direkt: + 46 (0)73-519 09 91

Ladda ner vCard

EVELINA NILSSON

ADVOKAT

Arbetar som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare i brottmål. Arbetar brett inom migrationsrättens område, bl.a. med asyl, uppehållsrätt och uppehålls-och arbetstillstånd. Därutöver tar hon sig an uppdrag inom familjerätt och tvångsmålen, så som bl.a. LVU- och LVM-biträde.

 

Utbildning och erfarenhet

 • Juristexamen Lunds universitet
 • Master in international human rights law, Raoul Wallenberg Insititutet
 • Assistent vid Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet, Malmö
 • Handläggare vid Migrationsverket i Malmö, arbetstillståndenheten
 • Advokat vid Prio Advokatbyrå

 

Verksamhetso

mråden

 • Migrationsrätt – asyl, familjeanknytning, arbetstillstånd, förvar, uppehållstillstånd, uppehållsrätt m.m.
 • Brottmål – försvarre, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

 

Övrigt

 • Talar och skriver engelska, avancerad nivå
 • Tidigare mentor på Procivitas gymnasium