KONTAKT

lovisa.lindstrand@prioadvokat.se

Växel: +46 (0)8-94 50 49

Direkt: +46 (0)73 519 23 00

Ladda ner vCard

LOVISA LINDSTRAND (tjänstledig)

BITRÄDANDE JURIST

Arbetar som målsägandebiträde och som särskild företrädare i brottmål. Arbetar brett inom migrationsrättens område, bl.a. med asyl, uppehållsrätt och uppehålls-och arbetstillstånd. Därutöver tar hon sig an uppdrag inom familjerätt och tvångsmålen, så som bl.a. LVU och LVM-biträde.

 

Utbildning och erfarenhet

 • Jur.kand Stockholms universitet
 • Juridisk utbildning utomlands, Universität Wien, Österrike
 • Arbete på annan advokatbyrå
 • Praktik vid Prio Advokatbyrå
 • Handläggare vid Migrationsverket
 • Biträdande jurist vid Prio Advokatbyrå

 

Verksamhetsområden

 • Migrationsrätt – asyl, familjeanknytning, arbetstillstånd, förvar, uppehållstillstånd, uppehållsrätt m.m.
 • Brottmål – målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Ekonomisk familjerätt – testamenten, äktenskapsförord, samboavtal
 • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

 

Övrigt

 • Talar engelska
 • Har studerat arabiska
 • Har drivit process i Migrationsöverdomstolen

NESRIN SERIN
Advokat/Delägare

LOVISA LINDSTRAND
Biträdande jurist

EVELINA NILSSON
Biträdande jurist

JONAS KIRSCHON
Advokat/Delägare

JENS SJÖLUND
Advokat/Delägare

NILA AZIZI
Biträdande jurist