Byrån debatterar migrationsrättens svagheter

Idag medverkar Prio advokatbyrås medarbetare i en debattartikel med många andra jurister och advokater som behandlar att flera av svagheterna i migrationsprocessen finns inbygda i den förvaltningsprocess som gäller för migrationsdomstolarnas dömande verksamhet.

 

Bristande rättssäkerhet i migrationsdomstolarna