Våra advokater och jurister har mångårig erfarenhet av att driva olika typer av tvister för privatpersoner och mindre bolag. Flera av oss har jobbat på domstol och inom tvistelösning på affärsjuridiska advokatbyråer. Vi vet vad som krävs för att få rätt.

 

Om någon vänt sig mot dig med ett krav som du anser är felaktigt eller om du anser att du har ett anspråk mot någon ska du vända dig till oss snarast. Ett snabbt agerande kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. Vår rådgivning utgår alltid från att vi ska hitta den bästa lösningen för dig.

 

Vänd dig även till oss om du behöver hjälp att upprätta eller granska avtal.

 

Vi agerar som ombud inför domstol och skiljenämnder. Vår samlade erfarenhet innefattar rådgivning i tvister om bland annat bostadsrätter, fastigheter, skadestånd och avtal.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller