Kostnad

Advokatbyrån arbetar utifrån olika betalningsmodeller. Kostnaden för att anlita oss beror bl.a. på uppdragets omfattning och art samt om du har möjlighet att få rättshjälp eller rättsskydd.

 

Många uppdrag där advokater anlitas behöver du betala själv. Vi hjälper dig att hitta en finansieringslösning som passar dig utifrån ditt behov och det uppdrag du ger oss.

 

I mål och ärenden där en domstol eller myndighet förordnat oss att bistå dig betalar staten i de flesta fall för de kostnader som uppstår.

 

Kontakta oss för mer information om vad som gäller i ditt ärende.

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Prio Advokatbyrå erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning vardagar 9.00–17.00.

 

När du ringer oss kan du bland annat få information om hur vi kan bistå dig i ditt ärende. Du når oss på 08-94 50 49 eller 018-25 11 05.

Mer om kostnader

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. 
Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter. 

Det är i regel endast privatpersoner som kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. I vissa fall kan dock dödsbon och näringsidkare få rättshjälp.

 

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

 

Observera att du som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

 

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Källa: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage.aspx?id=741

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt halv- och helförsäkringar av din bil.  

 

Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel jurist eller advokat) i tvister som rör privatlivet.

 

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda i in måste tvisten ha uppstått med annan part.  Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna nyttja rättsskyddet.
Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

 

Källa: http://www.rattshjalp.se/_old/Om-rattshjalp/Rattsskydd-/

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Om du som klient, som också är konsument, är missnöjd med vad Prio Advokatbyrå har utfört för arbete för dig och har debiterat dig i arvode, så finns möjlighet för dig att vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Först måste du kontakta oss med ditt anspråk och vi är skyldiga att försöka lösa det i samråd med dig. Går inte det, och vår ansvarsförsäkring inte heller aktualiseras, så kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden. Du hittar mer information om den här:

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Du når nämnden här:

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd
Box 27321
102 54 Stockholm

Tel: 08-459 03 00