Det migrationsrättsliga området är ett omfattande område. Allt från asyl till arbetstillstånd behandlas inom ett komplext regelverk som grundas på internationella överenskommelser, mänskliga rättigheter, EU:s rättsliga regelverk och svenska politiska överväganden. Migration är ett av advokatbyråns mest förekommande rättsområden och advokatbyråns jurister kan hjälpa dig med alla sorters frågor på området.

Advokatbyråns jurister har erfarenhet från domstol med att arbeta med dessa frågor och vi vet vad som krävs. Vi hjälper dig som anställd eller som arbetsgivare genom hela processen.

 

Asyl

Om du kommer till Sverige och vill söka asyl ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket med din ansökan. Du kan alltid vända dig direkt till oss, så informerar vi dig om vad som gäller för att du ska kunna få asyl och hjälper dig med din ansökan. Advokatbyråns jurister förordnas regelmässigt som offentligt biträde och du kan även begära oss som ditt offentliga biträde vid Migrationsverket.

 

Arbetstillstånd

För att få arbeta i Sverige krävs att du beviljas arbetstillstånd. Frågor om arbetstillstånd är svåra.  Vi hjälper gärna företag som har behov av att anställa arbetskraft från utanför EU, eller önskar förlänga personalen utgående arbetstillstånd.

 

Arbetstillstånd inom certifiering/snabbspåret

Prio advokatbyrå är inte godkänd inom Migrationsverkets certifiering. Vi har tidigare haft tillgång till Migrationsverkets snabbspår. Vi arbetar för att få tillgång till certifieringen igen. Oavsett detta är vi väldigt rutinerade och vana gällande att arbeta med arbetstillstånd och kan hjälpa dig och ditt bolag med att få igenom ansökan om arbetstillstånd, förlängningsansökan eller ansökan om permanent uppehållstillstånd.

För att kunna använda sig av Migrationsverkets certifiering krävs att det bolag som vill anställa genom snabbspåret/certifieringen godkänns för egen certifiering eller undercertifiering hos Migrationsverket, vilket förutsätter god ekonomi och skötsel i bolaget samt att man först genomgår en undercertifieringsprocess.

For English speaking people. We are are no longer approved for the Migration Agency fast track that will access work permits within 10-20 days. Still, we can help your company or you to accquire the correct permit.

Please contact us for more information.

 

Uppehållsrätt för EU-medborgare

En EU-medborgare och dennes familj har rätt att vistas i Sverige i längre än 90 dagar om de har en anställning här som de kan försörja sig på. Tveka inte att kontakta oss om tvivel uppstår kring hur din rätt som medborgare i annat EU-land ser ut.

 

Varaktigt bosatt i annan EU- eller EES-stat

Personer från tredje land som bott lång tid i EU kan i bland erhålla en viss status i den medlemsstaten i EU/EES. Det gör att denne och dennes familj har rätt att vistas i Sverige i längre än 90 dagar om de har en anställning här som de kan försörja sig på. Men det kräver noggrannhet och kontakterna med Migrationsverket är ofta svåra. Tveka inte att kontakta oss om tvivel uppstår kring hur din rätt som medborgare i annat EU-land ser ut.

Den som bor lång tid i Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan istället för permanent uppehållstillstånd istället få status som varaktigt bosatt i Sverige under vissa förutsättningar. En ansökan krävs till Migrationsverket.

 

Uppehållstillstånd för anknytning

För att få vistas i Sverige krävs att du beviljas uppehållstillstånd. Ett sådant tillstånd kan ges av många anledningar t.ex. anknytning till någon som bor här, studier, om du har beviljats asyl eller på grund av arbete. Det är inte ovanligt att arbetstillstånd kan komma att återkallas av olika anledningar, om fel begås av dig eller någon annan. 

Uppehållstillstånd på grund anknytning kräver att du som bor i Sverige och vill få din familj att flytta till dig måste uppfylla krav på försörjning och bostad av viss storlek och standard. Eran relation måste bedömas som seriös, vilket bedöms efter intervjuer. Klarar ni inte dessa krav kommer din familj inte att få flytta till Sverige. Många människor få avslag hos Migrationsverket på grund av detta. Vi kan hjälpa dig att förklara din situation och kontrollera att din bostad och lön möter de kraven för Migrationsverket. Eller se efter om det finns något som gör att kraven inte ska tillämpas, vilket gäller ibland.

Under vissa förutsättningar står staten för våra kostnader. Kontakta oss för mer information om dessa frågor.

 

Svenska medborgare som bott i annan EU-stat

Om du som svensk medborgare har bott utomlands, i en annan EU-medlemsstat under period och ska flytta tillbaka till Sverige så gäller vissa andra regler för dina familjemedlemmar, som inte är medborgare i ett land i EU. Din vistelse utomlands gör att de regler som gäller för EU-medborgare kommer att tillämpas på din familj och reglerna är mildare än de som gäller för den svenska medborgare som är i Sverige och önskar få hit familjemedlemmar. Försörjningskraven tillämpas till exempel inte.

 

Uppehållstillstånd för studier

Systemet för att få uppehållstillstånd på studier är komplext, särskilt om du ska söka förlängning eller arbetstillstånd. Du behöver oftast söka tillstånd utifrån, men på detta område finns vissa undantag som gör att du kan få söka inifrån Sverige. När förlängningen ska göras krävs att du har klarat dina studiemeriter och har haft försäkringar och tillräckliga medel. Är du osäker på vad som gäller, kontakta oss. Glöm inte bort att varje situation är unik och det som gäller för någon annan kanske inte kan tillämpas på ditt fall.

 

Förvar

Under vissa förutsättningar kan staten ta en utlänning i förvar. Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Advokatbyråns jurister har stor erfarenhet av att arbeta med frihetsberövade personer. Du kan begära någon av oss som ditt offentliga biträde.

 

Medborgarskap

Att få svenskt medborgarskap kan ta både lång tid eller kort tid. Många får det från födseln, andra genm ansökan eller anmälan och några genom adoption. Migrationsverket handlägger sådana frågor. Du kan få vår hjälp med din ansökan eller ditt överklagande om du har fått avslag på din ansökan om medborgarskap. Hör av dig!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller