Vi åtar oss uppdrag som offentlig eller privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av domstolarna eller på begäran av den enskilde. Om du är misstänkt för brott är vår rekommendation att du tar stöd och råd av en advokat snarast möjligt. Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt att få ett målsägandebiträde utsett för dig. Målsägandebiträdet är med dig vid förhör och vid rättegången samt hjälper dig att kräva skadestånd.

Det migrationsrättsliga området är ett omfattande område. Allt från asyl till arbetstillstånd behandlas inom ett komplext regelverk som grundas på internationella överenskommelser, mänskliga rättigheter, EU:s rättsliga regelverk och svenska politiska överväganden. Migration är ett av advokatbyråns mest förekommande rättsområden och vi kan hjälpa dig med alla sorters frågor på området. Vi är godkända för Migrationsverkets snabbspår/certifiering.

Många delar av livet kan handla om juridik. Allt från födsel, namn, föräldraskap, äktenskap, samboskap, liv och död omfattas och hanteras av olika juridiska regler. Vårdnad, boende, umgänge, bodelning, arv och testamenten är ytterligare exempel. Vi kan hjälpa dig med samtliga dessa delar. Vi företräder dig i förhandlingar med motparten och myndigheter eller hjälper dig lösa ditt problem utanför domstolarna.

Tvångsvårdsärenden handlar om omhändertagande av personer för vård. Det kan vara vård av barn och unga, psykiskt sjuka eller missbrukare. Om du hamnar i en sådan situation har du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde. Du får gärna kontakta oss redan innan det går så långt, för att veta att din process hos sjukvården eller socialtjänsten går rätt till. Vi kan se över ditt ärende för att utreda om vård behövs, eller om vård med tvång är felaktigt.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller