Vård av unga

Att vara barn och mot sin eller föräldrarnas vilja omhändertas för vård är tufft. Beslut fattas över ens huvud, och det kan kännas svårt att förstå vad som händer och att göra sin röst hörd. För en förälder vars barn omhändertas är det ofta en tumultartad upplevelse, och man behöver någon som står på ens sida. Vare sig du är barn eller förälder arbetar våra jurister engagerat för dina intressen som offentligt biträde i LVU-processen. Tänk på att du har rätt att själv begära vem du vill ska biträda dig.

 

Vård av missbrukare

När någon fråntas sin frihet är det alltid ett ingrepp av allvarligt slag – även när det sker av omsorg och i syfte att ge den vård som behövs. Som offentliga biträden i LVM-ärenden ser vi till att dina intressen tas tillvara, och bevakar att en hög grad av rättssäkerhet hålls i processen.

 

Vård av psykiskt sjuka

Vi företräder dig som tagits in på institution för psykiatrisk vård med tvång, vare sig tvånget beror på att du inte samtyckt till vård eller på att du dömts att genomgå vård på grund av brott. När beslut ska tas om tvångsvården ska fortsätta eller inte behövs någon som kan belysa frågan ur ditt perspektiv. Det gör vi som offentligt biträde i ditt ärende.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller