Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av domstolarna eller på begäran av den enskilde.

 

Försvarare

Att bli misstänkt för brott är mycket påfrestande för den enskilda. Detta gäller särskilt när det rör sig om brottslighet som kan leda till fängelsestraff.

 

Den som är misstänkt för brott har en ovillkorlig rätt att få veta vilka konkreta misstankar som riktas mot personen. Om du är misstänkt för brott är vår sskommendation att du tar stöd och råd av en advokat snarast möjligt. Ett kompetent och engagerat försvar börjar dag ett. Ju förr en advokat förordnas för dig desto mer kan advokaten påverka utgången. Om du är kallad på förhör kräv att få en advokat utsedd till dig!

 

Om du inte begär någon särskild advokat kommer tingsrätten att utse en advokat åt dig och det är inte säkert att denna advokat har den särskilda erfarenhet som krävs. Du har rätt att välja vilken advokat som ska biträda dig. Om du väljer en advokat från Prio advokatbyrå kan du vara säker på att biträdas av en kunnig och engagerad advokat.

 

Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och de flesta av oss har tjänstgjort på domstol.

 

Vi tillvaratar dina intressen och är med vid polisförhör, häktesförhandlingar och domstolsprocesser.

 

I regel står staten för våra kostnader i brottmålen.

 

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt att få ett målsägandebiträde utsett för dig. Målsägandebiträdet är med dig vid förhör och vid rättegången samt hjälper dig att kräva skadestånd.

 

Du har rätt att själv välja vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet tillvaratar dina intressen. Vår samlade erfarenhet från arbete på domstol och praktisk advokatverksamhet gör advokatbyråns jurister särskilt lämpliga att företräda dig.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller