Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar separerar uppkommer ofta diskussioner rörande vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och när barnet ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar. Vår rekommendation är att dessa frågor löses i samförstånd mellan föräldrarna. Vi företräder dig i förhandlingar med motparten och myndigheter.

 

Om det inte går att lösa frågorna i samförstånd företräder vi dig i domstolsprocessen. Vi har erfarenhet från domstol med att arbeta med dessa frågor och vi vet vad som krävs för att du ska uppnå dina mål.

 

Bodelning

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning. Detta gäller även när samboförhållande tar slut och någon av samborna begär det. Om ni inte kan komma överens i fråga om bodelning kan någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Advokatbyrån åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Du kan också kontakta advokatbyrån när du befinner dig i en bodelningsprocess, där annan advokat är bodelningsförrättare. Som ombud för dig tillvaratar vi dina intressen i bodelningen.

 

Äktenskapsförord och samboavtal

För att undvika oförutsedda och oönskade ekonomiska konsekvenser vid en separation eller dödsfall, kan ni upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. Ni är alltid välkomna att kontakta advokatbyrån för en fri inledande rådgivning per telefon.

 

Arv och testamente

De tillgångar som en avliden person efterlämnar ska fördelas mellan den avlidnas arvingar. Vi på advokatbyrån hjälper dig att reda ut hur detta ska ske.

 

I ett testamente bestämmer du själv vem som ska ärva dig. Det finns dock regler som till viss del inskränker din frihet och som du – för att undvika framtida tvister – bör beakta vid utformningen av testamentet. Vi hjälper dig upprätta ett testamente efter dina önskemål.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

    Ditt Namn*

    Din epost*

    Ditt telefonnummer*

    Ämnesområde

    Vad det gäller