NESRIN SERIN

ADVOKAT/DELÄGARE

BRITTA STRANDBERG

PARALEGAL

EVELINA NILSSON

BITRÄDANDE JURIST

JONAS KIRSCHON

ADVOKAT/DELÄGARE

JENS SJÖLUND

ADVOKAT/DELÄGARE

NILA AZIZI

BITRÄDANDE JURIST