NESRIN SERIN

ADVOKAT/DELÄGARE

LOVISA LINDSTRAND

BITRÄDANDE JURIST

EVELINA NILSSON

BITRÄDANDE JURIST

JONAS KIRSCHON

ADVOKAT/DELÄGARE

JENS SJÖLUND

ADVOKAT/DELÄGARE

NILA AZIZI

BITRÄDANDE JURIST