Kan man “åka dit” om den andra föräldern är alkoholist?

Med viss regelbundenhet besvarar vi frågor från allmänheten på forumet Familjerätt på nätet (www.socfamratt.se). Det har vi gjort igen. Den senaste frågan och svaret publicerar vi även här på bloggen.

Fråga:

Jag bor ensam med mina 3 barn – 13, 15 och 17 år gamla. Barnens far är alkoholist, men erkänner det bara ibland. Han har aldrig barnen mer än att de kanske träffas några timmar i månaden. Nu vill han resa utomlands med de två yngre, samt tillsammans med sin sambo. Kan jag “åka dit” på detta då jag vet att han är en fara p.g.a. av alkoholen? Vet att jag är skyldig att skydda mina barn mot fara och det även att det är mot deras pappa. Nu är de så stora att de kan klara sig själva och de vill resa med honom. Vad ska jag göra?

Svar:

Hej,

Jag tolkar din fråga som flerdelad, beroende på hur man tolkar begreppet ”åka dit”.

  1. Om du med ”åka dit” menar att du får ett straff för något brott, så är svaret – med största sannolikhet, nej. Det förutsätter först och främst att något dåligt händer barnen under resan och att dit medgivande för dem att åka också skulle ge dig straffrättsligt ansvar för den händelsen. Den tanken är mycket långsökt.
  2. Om du med ”åka dit” menar att du blir av med vårdnaden – nej. Oberoende av hur gamla barnen är så bestämmer vårdnadshavaren om de ska få åka. Barnen har ett dock ökat inflytande med ökad ålder, vilket gör ett nekande av resan med sin far mer orimlig för de äldre barnen. Att neka dem umgänge skulle kunna vägas in i en vårdnadstvist, i vart fall i teorin. Men det är inte så sannolikt att det skulle få övervikt. Det beror dock tyvärr också även på andra faktorer, som jag inte vet om. Det är därför svårt att ge ett säkert svar.
  3. Om du med ”åka dit” menar att socialtjänsten skulle ta barnen – det går inte att utesluta. Det verkar inte stå troligt att det skulle ske, utifrån de få saker du beskriver, men det beror också på händelseförloppet och era övriga förhållanden vilket jag inte vet något om.

Är du osäker – konsultera alltid juridiskt ombud.

Jens Sjölund

Advokat

Prio Advokatbyrå