Vad gör en bodelningsförrättare? – Veckans fråga och svar

Varje vecka svarar vi på frågor på forumet som heter Familjerätt på Nätet. Nu är vi igång igen för höstterminen 2016 och den första frågan, och svaret till det, kommer här.

Fråga:

“Vi är skilda och jag har ansökt om en bodelningsförrättare och vi har fått en ifrån tingsrätten eftersom vi inte kommer överens. Det är mycket stressigt att hantera min exmake och jag är också rädd för honom.

Hur fungerar bodelningen med en bodelningsförrättare? Ska vi till tingsrätten också? Hur många gånger ska vi träffas? Vad händer om min exmake och jag kommer inte överens? Ska vi följa bodelningsförrättarens beslut?”

Svar:

Hej,

Bodelningsförrättaren kommer att kontakta er om det inte redan är gjort. Dennes uppdrag kan se lite olika ur beroende på era förutsättningar och är därför svårt att beskriva i närmare detalj. I princip så går det ut på att bodelningsförrättaren antingen kommer försöka få er att komma överens, eller annars besluta om bodelningen – en så kallad tvångsbodelning.

Ni betalar själva för bodelningsförrättarens arbete. I huvudsak gäller att ni delar lika på detta om inte onödigt mycket arbete orsakas av någon av er. Då kan skevdelning av arvodet bli aktuellt.

Om ni kommer överens med bodelningsförrättarens hjälp behövs normalt sett inte att ni går till tingsrätten också – ni är ju överens. Om det blir en tvångsbodelning är det vanligare att den klandras. Om någon av er är missnöjd med utgången kan ni alltså klandra bodelningen till tingsrätten. Då blir det ett tvistemål där.

Eftersom det är svårt att driva en bodelningsprocess själv är det lämpligt att ni använder er av egna ombud som hjälper er att ta fram det som är viktigt och förklara varför bodelningsförrättaren ska besluta på ett visst sätt. Ni får dock betala även ombuden själva. Det finns således risk för att bodelningen blir en kostsam affär. Å andra sidan kan det vara skönt att ha professionell hjälp.

Hur många gånger ni träffas är olika i varje bodelning. Oftast räcker en gång för att reda ut vad som finns i boet, men ibland behövs fler tillfällen för att reda ut oklarheter.

Utgångspunkten är att parterna i bodelningen ger in och åberopar det material och vilka tillgångar och skulder ni har. Normalt sett räcker att bodelningsförrättaren får dessa uppgifter från er, men ibland kan ni eller förrättaren behöva hämta in mer utredning. Bodelningsförrättaren fungerar som en första domare som ska besluta om hur ert bo ska delas. Även om en bodelningsförrättare inte har möjlighet att göra en mer omfattande prövning, av t.ex. muntlig bevisning, så kan och ska denne göra en första prövning utifrån det material som finns i ärendet.

Ni måste alltså följa bodelningsförrättarens beslut om ni inte klandrar det till tingsrätten. Klandrar ni det kommer tingsrättens (eller senare hovrättens eller Högsta domstolens) avgörande att bli det ni ska följa.

Hoppas detta hjälper. Lycka till!