Adoption på grund av frånvarande förälder och förutsättningarna för det

Fråga: Jag och min kille hade tänkt att gifta oss. Jag har ensam vårdnad om min snart 1 åriga dotter. Hon har vuxit upp med min kille, kan han adoptera henne när vi gift oss? Vad gäller för en sån adoption? Hon har aldrig träffat sin riktiga pappa, och lär nog aldrig göra heller då han är knarkare och kriminell. Jag skulle vilja veta vad som gäller vid en adoption.

Svar:

Hej,

En prövning av en ansökan om adoption görs av tingsrätten. Tingsrätten provar om den tilltänkta adoptionen är lämplig, bland annat genom att inhämta ett yttrande från socialnämnden gällande din dotters och din killes förhållanden. Även din dotters förhållande till sin riktiga pappa är av betydelse.

Adoptionen innebär att din dotter kommer att anses som barn till din kille. Detta innebär även att din dotter kommer att ärva och ärvs av din kille och hans släktingar, samt att reglerna om vård och umgänge gäller. En adoption är permanent och kan endast upphöra att gälla om någon annan adopterar din dotter.

Enligt föräldrabalken så får den man eller kvinna som har fyllt 25 år, med tillstånd av rätten, adoptera. Rätt att adoptera kan även föreligga för den som har fyllt 18 år om adoptionen avser makes barn. Din kille får alltså adoptera din dotter med ditt samtycke, och det förutsätts inte att ni är gifta för att han ska få adoptera din dotter. Eftersom du har ensam vårdnad om din dotter krävs inte pappans samtycke. Om det finns möjlighet ska han dock höras, men det finns alltså möjlighet att din dotter adopteras mot pappans vilja. Adoptionen kommer att leda till att rätten till umgänge mellan din dotter och pappan upphör, eftersom din dotter efter adoptionen kommer att ses som din killes barn. Adoptionen kommer även att leda till att pappans underhållsskyldighet upphör.

Generellt ska även sägas att en adoption bara bör tillåtas om rätten kan anta att den kommer att leda till ett förhållande mellan din kille och din dotter likt ett förhållande mellan en förälder och ett barn, och att din dotters bästa alltid ska beaktas i frågan.